Iekšējās kārtības noteikumi

SIA “BHM group”

valdes loceklis

Kaspars Gabrāns

 

Izstrādāts

Rīgā, 2014.gada 15.jūlijā

Jaunā redakcija uz 05.05.2019.

 

SIA

„BHM group”

SPORTA KOMPLEKSA

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

 1. Vispārīgie noteikumi

 

 • Iekšējās kārtības noteikumi nosaka kārtību, attiecības, tiesības un pienākumus starp SIA „BHM group” objekta- sporta komplekss „Ķeizarmežs”, turpmāk tekstā – Sporta komplekss un SIA „BHM group” objekta – sporta kompleksa „Keizarmežs” apmeklētājiem, turpmāk tekstā – Klienti.
 • Ar Sporta kompleksu šo Noteikumu ietvaros tiek saprasts: SIA „BHM group” objekta – sporta komplekss “Ķeizarmežs”, baseins (džakuzi, somu pirts, turku pirts), trenažieru zāle, aerobika, ūdens aerobika, skvošs, sporta zāle.
 • Sporta komplekss sniedz Klientam pakalpojumus, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu pakalpojumu līgumu, kura noslēgšanu apliecina Klientam izsniegtā apmeklētāja Klienta karte, vai kases čeks vienreizēja apmeklējuma gadījumā. Iegādājoties Sporta kompleksa pakalpojumus, Klients piekrīt Sporta kompleksa iekšējās kārtības noteikumiem.
 • Pēc Sporta kompleksa darbinieku pieprasījuma, Klients apņemas uzrādīt personu apliecinošu dokumentu personības noskaidrošanai.
 • Klienta sniegtā informācija, tajā skaitā arī Klienta personas dati, tiek glabāti saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

 

 1. Klienta tiesības un pienākumi, izmantojot Sporta kompleksa peldbaseinu

 

 • Sporta kompleksa peldbaseinā drīkst uzturēties tikai peldčībās, peldbiksēs, peldkostīmos, peldcepurēs.
 • Sporta kompleksa peldbaseinā nav atļauts uzturēties peldbiksēs un peldkostīmos ar atklātiem rāvējslēdzējiem vai citiem aksesuāriem, kas varētu nejaušības gadījumā traumēt pašu Klientu, vai arī citu peldbaseina apmeklētāju.
 • Peldbaseina telpās atļauts staigāt tīros baseina maiņas apavos.
 • PELDŠORTOS baseina apmeklējums aizliegts.
 • Vecākiem, kuriem:
 • bērni apmeklē peldētapmācības nodarbības,
 • apmeklē dzimšanas dienas ballītes baseinā,
 • patstāvīgi izmanto baseina pakalpojumus,

atļauts atrasties baseinā klātienē, ja viņi stingri ievēro iekšējās kārtības noteikumu punktā 2.1. minēto, proti, atrasties baseinā un tam piederīgajās telpās peldčībās, peldbiksēs, peldkostīmos, peldcepurēs, un papildus tam ir  iegādājušies biļeti par savu apmeklējumu, atbilstoši uzņēmuma pakalpojumu cenrādim.

 • Ievērojot higiēnas un sanitārās normas, VISIEM APMEKLĒTĀJIEM, izņemot apkalpojošo personālu, KATEGORISKI AIZLIEGTS ieiet/uzturēties baseinā un tam piederīgajās telpās (izņemot ģērbtuvēs) virsdrēbēs/āra drēbēs.
 • Brillēm jābūt nostiprinātām ar lencēm.
 • Peldbaseinā stingri aizliegts:
 • skraidīt;
 • kliegt un nevajadzīgi saukt pēc palīdzības, lai nemaldinātu glābējus;
 • lekt peldbaseinā uz galvas un uz kājām;
 • izmantot saunas un peldbaseinu alkohola vai narkotisko vielu reibumā. Glābšanas dienestam vai arī Sporta kompleksa darbiniekiem ir tiesības pieprasīt veikt alkohola testu un iereibušo apmeklētāju (pieļaujamā norma 0,5 promiles) izraidīt no peldbaseina un pirts teritorijas;
 • bojāt peldbaseina inventāru. Radušos zaudējumu sedz pārkāpumu izdarījusī persona;
 • personām, kuras neprot peldēt, uzturēties peldbaseinā bez „uzročiem” vai peldvestēm;
 • atstāt bērnus un pusaudžus līdz 14 gadu vecumam bez pieaugušo uzraudzības (vecāks vai treneris, skatīt punktu 2.2.);
 • Apmeklēt peldbaseinu personām, kuras vecākas par 80 gadiem, bez pavadoņa;
 • peldēties vai iet pirtīs, apzinoties savu vai bērnu slikto veselības stāvokli (sirds asinsvadu slimības, nobrāzumi, iesnas, galvas traumas u.c.);
 • izmantot peldbaseinu, pirtis, ja slimo ar ādas vai citām lipīgām slimībām, kā arī vaļēju brūču gadījumā vai, ja ir uzlikti pārsēji;
 • lietot alkoholiskos dzērienus, ja nav sasniegts 18 gadu vecums;
  • baseina telpās atļauts lietot tikai plastmasas traukus;
  • baseina telpās ievērot drošības noteikumus – neskriet, lekt vai iekāpt baseinā tikai no tā paredzētajām vietām, uzklausīt baseina personāla ieteikumus vai aizrādījumus.

 

 • Peldbaseina teritorijā aizliegts ienest līdzpaņemtus ēdienus un dzērienus. Sods par stikla trauku ienešanu peldbaseinā ir 75,00 Eur un izraidīšana no peldbaseina teritorijas.
 • Klients apzinās, ka gadījumā, ja tiek pārtērēts viens peldbaseina apmeklēšanai paredzētais laiks, kas ir 1h 30 min, tad katrai personai, kas apmeklē peldbaseinu automātiski apmeklējumam tiek pieskaitītas 30 min., kas maksā 3,00 Eur, katras nākošās 30 min. maksā arī 3,00 Eur.
 • Peldbaseina pakalpojuma bonusa pakalpojums, trenežieru zāles apmeklējums, jāizmanto vienā apmeklējuma reizē, reģistrējot pamatpakalpojuma reizi.
 • Soda nauda garderobes skapīša atslēgas pazaudēšanas gadījumā ir 5,00 Eur.
 • Soda nauda aproces/un/vai kartiņas pazaudēšanas gadījumā, kas tiek izsniegta pie administratorēm baseinā ir 7,00 Eur.
 • Katrs peldētājs personiski atbild par savu veselības stāvokli.
 • Personām, kuras slimo ar ādas sēnīšu un citām ādas slimībām, ieeja baseinā aizliegta.
 • Baseina telpās atļauts ienest tikai peldēšanai nepieciešamās lietas.
 • Ar kārtības noteikumu neievērošanu caurlaide/abonements/klienta karte tiek anulēta.
 • Par personīgo mantu drošību administrācija nenes atbildību.
 • Pēdējais laiks peldbaseina apmeklējuma uzsākšanai ir 21:15
 • Peldapmācības noteikumi:
  • BASEINA KARTIŅAS ir jānodod bērniem pašiem baseina administrācijā. Ja kartiņa tiek iedota trenerim, tad bērns baseinā netiek iekšā, kamēr nav trenera.
  • Apmeklējums paredzēts pie vienas un tās pašas treneres vienos un tajos pašos treniņu laikos.

 

 

 • PELDAPMĀCĪBAS abonements derīgs tikai vienu mēnesi.
 • PELDAPMĀCĪBAS abonements jāiegādājas uz visām mēneša nodarbībām.
 • Baseinā/ģērbtuvēs uz peldapmācību bērns tiek ielaist 15 min pirms nodarbības, ne ātrāk.
 • Izlaistās treniņu reizes klāt nākošajam abonementam nepieskaita (arī slimības dēļ).
 • Ja baseinu apmeklē pieaugušais + bērns (līdz 4 g.), tad drīkst atrasties tikai un vienīgi mazajā baseinā, ja nav papildus iegādāta biļete arī pieaugušajam.
 • Ja baseinu apmeklē 2 pieaugušie un bērns, un ir nopirkta viena bērna biļete + pieaugušo biļete, tad otrs pieaugušais drīkst atrasties tikai un vienīgi bērnu baseinā. Gadījumā, ja notiek rotācija (mainās), klientam ir jāpiemaksā vēl 1 pieaugušā biļete.
 • Klientam pirms baseina apmeklēšanas aizliegts lietot krēmus/eļļas/losjonus u.c. ķermeņa kopšanas līdzekļus, kas var pasliktināt ūdens kvalitāti, piesārņot ūdeni un/vai traucēt citiem klientiem, kas izmanto baseina pakalpojumus.
 1. Klienta tiesības un pienākumi, izmantojot Sporta kompleksa trenažieru zāli

 

 • Klientam ir tiesības izmantot trenažieru zāles pakalpojumus bez papildus samaksas saskaņā ar Cenu lapā noteikto reižu skaitu.
 • Trenažieru zālē patstāvīgi atļauts nodarboties no 16 gadu vecuma, izņemot treniņus individuāla trenera vadībā, vai ar sporta kompleksa vadības atļauju.
 • Klientam ir tiesības pēc trenažieru zāles apmeklējuma apmeklēt arī turku pirti vai saunu, kas ir iekļauta apmeklējuma cenā.
 • Piemaksājot 3.00 Eur pie trenežieru zāles apmeklējuma cenas, klientam ir tiesības izmantot peldbaseina pakalpojumu. Abi pakalpojumi jāizmanto vienā apmeklējuma reizē, reģistrējot pamatpakalpojuma reizi.
 • Trenēties tikai piemērotā apģērbā (sporta biksēs, sporta šortos, sporta kreklā, sporta/maiņu apavos).
 • Trenažieru zāles kartiņas nozaudēšanas gadījumā Sporta kompleksam ir tiesības pieprasīt Klientam samaksāt soda nauda 7,00 Eur apmērā.

 

 1. Klienta tiesības un pienākumi izmantot Sporta kompleksa aerobikas zāles, kā arī ūdens aerobiku

 

 • Klientam nav atļauts patstāvīgi pielietot individuālu horeogrāfiju un brīvos svarus bez trenera atbilstošas atļaujas grupu nodarbību laikā;
 • Lai izvairītos no traumām un veselības traucējumiem, Klientam jāiepazīstas ar instruktāžu, lai varētu apmeklēt nodarbības, kas atbilst Klienta fiziskās sagatavošanas līmenim;
 • Iegādājoties ūdens aerobikas pakalpojumu, klientam tiek piedāvāts trenežieru zāles apmeklējums kā bonusa pakalpojums, tas jāizmanto vienā apmeklējuma reizē, reģistrējot pamatpakalpojuma reizi.
 • Piemaksājot 3.00 Eur pie aerobikas apmeklējuma cenas, klientam ir tiesības izmantot peldbaseina pakalpojumu. Abi pakalpojumi jāizmanto vienā apmeklējuma reizē, reģistrējot pamatpakalpojuma reizi.

 

 • Aerobikas zāles kartiņas nozaudēšanas gadījumā Sporta kompleksam ir tiesības pieprasīt Klientam samaksāt soda naudu 7,00 Eur apmērā.
 • Klients apzinās, ka vietu rezervēšana sporta zālē ir aizliegta.

 

 1. Klienta tiesības un pienākumi, izmantojot sporta kompleksa skvoša zāli

 

 • Lai izvairītos no traumām un veselības traucējumiem, Klientam ir jāiepazīstas ar instruktāžu par spēles noteikumiem un tie ir stingri jāievēro.
 • Klientam tiek nodrošināts slēdzams individuālais skapītis.
 • Piemaksājot 3.00 Eur/no personas/ pie skvoša zāles apmeklējuma cenas, klientam ir tiesības izmantot peldbaseina pakalpojumu. Abi pakalpojumi jāizmanto vienā apmeklējuma reizē, reģistrējot pamatpakalpojuma reizi.

 

 • Klients ir informēts par kārtību, kāda ir skvoša rakešu izmantošanai:
 • Klients pirms skvoša rakešu saņemšanas īrē pārbauda raketes, vai tās nav bojātas. Pieņemot īrē skvoša raketi, Klients ir apliecinājis faktu, ka skvoša rakete nav bojāta;
 • pēc skvoša spēles Sporta kompleksa administrācijas darbinieki pārbauda skvoša raketes, vai tās nav bojātas. Gadījumā, ja skvoša rakete ir bojāta, Klientam ir jāmaksā par bojāto raketi soda nauda 20,00 Eur.

 

 1. Klientu tiesības un pienākumi

 

 • Klienta tiesības:
  • Saņemt uz nodarbību laiku skapīti un glabāt tajā personīgās mantas.
  • Sporta kompleksa darba laikā, ievērojot Klienta kartē noteikto apmeklējuma laiku, savstarpēji pielīgtajā termiņā izmantot Sporta kompleksa pakalpojumus, par kuriem noslēgts pakalpojumu līgums;
  • Klienta kartes īpašniekiem Sporta kompleksa pakalpojumu izmantošanas laikā bez papildus samaksas novietot automašīnu Sporta kompleksa autostāvvietā Rīgā, Ezermalas ielā 30;
  • Klienta kartes īpašniekiem var saņemt vienu dvieli par 1,50 Eur;
  • bez papildus samaksas izmantot Sporta kompleksa seifu vērtīgām lietām;
  • griezties pie Sporta kompleksa personāla pēc palīdzības sliktas pašsajūtas, diskomforta, traumu u.tml. gadījumos un lūgt nekavējoši izsaukt medicīnisko palīdzību;
  • piedalīties Sporta kompleksa rīkotajos publiskajos pasākumos sporta kompleksa Klientiem;
  • personīgi vai rakstiski vērsties pie Sporta kompleksa personāla ar ieteikumiem vai pretenzijām.
  • Par atsevišķu samaksu izmantot papildus pakalpojumus saskaņā ar noteiktu cenrādi:
 • privātais (individuālais) treniņš – iepriekš saskaņota nodarbība, kuras laikā treneris palīdz trenēties, vada Klienta treniņu nodarbību, veltot uzmanību tikai vienam Klientam, treniņš tiek reģistrēts Sporta kompleksa administrācijā.
 • iegādāties preces Sporta bārā, izmantot solārija pakalpojumus, frizieru, manikīra un pedikīra meistaru pakalpojumus, masāžas, un citus Sporta kompleksā piedāvātos pakalpojumus.
  • Klients ir informēts, ka maksa par Klienta karti tiek ieskaitīta abonenta maksā iegādājoties pirmreizēju abonentu, taču kartes nozaudēšanas, zādzības, bojājuma, (t.sk. Klienta paviršas lietošanas) gadījumā, Klients sedz atkārtoti kartes vērtību 7,00 Eur apmērā un saņem jaunu karti.
  • Klienta karte jāizmanto tikai tam paredzētam nolūkam – apmeklējuma reģistrēšanai.
  • Klients apzinās, ka privātos (individuālos) treniņus Sporta kompleksā atļauts vadīt tikai sporta kompleksa treneriem (personālam), Sporta kompleksa Klientiem ir aizliegts vadīt privāto treniņu.
  • Klients ir informēts par to, ka nedrīkst pievīlēt jebkāda Sporta kompleksa (tsk. skapīšu) atslēgas.

 

 • Klienta pienākumi:
  • Klientam, kurš ir iegādājies abonementu, ierodoties Sporta kompleksā, ir jāuzrāda Sporta kompleksa karte (abonements), un jānodod tas administratorēm reģistrācijai. Ja Klientam nav kartes, Sporta kompleksa personāls ir tiesīgs Klientu neielaist sporta kompleksā. Augstāk minētais neattiecas uz Sporta kompleksa apmeklētājiem, kas ar Sporta kompleksu ir noslēguši sadarbības līgumu. Šajā gadījumā konkrētajā līgumā tiek atrunāts, par to, kādā veidā tiek kontrolēta ar līgumu nodibinātā Klienta saistības par apmeklētāju identifikāciju.
  • Klients ievēro šādus aizliegumus:
   • aizliegts Sporta kompleksa telpās atrasties alkohola, narkotiku un citu vielu reibuma stāvoklī;
   • Sporta kompleksa telpās aizliegts smēķēt;
   • aizliegts lauzt, demolēt vai citādi bojāt Sporta kompleksa telpas, inventāru un citas ietaises;
   • aizliegts Sporta kompleksa telpās skaļi uzvesties, lietot necenzētus vārdus, aizskart vai citādi traucēt, vai ietekmēt pārējos Klientus vai personālu;
   • aizliegts Sporta kompleksa telpās ievest jebkādus dzīvniekus;
   • aizliegts fotografēt, filmēt, veikt audio ierakstus un līdzīgas darbības Sporta kompleksa telpās, kopēt vai kā citādi pavairot sporta kompleksa materiālus bez sporta kompleksa vadības rakstiskas piekrišanas;
   • aizliegts Sporta kompleksa trenažieru zālē patstāvīgi bez sporta kompleksa personāla uzraudzības darboties personām, kas jaunākas par 16 gadiem;
   • Klienta kartes, kas paredzētas vienai personai, aizliegts nodot citām personām.
  • Klients ir atbildīgs par personīgajām mantām, Sporta komplekss neuzņemas atbildību par ģērbtuvēs, atslēgu skapīšos un citur atstātajām materiālajām vērtībām un autostāvvietā atstāto automašīnu;
  • Klients apņemas ievērot personīgo higiēnu un cienīt pārējos Klientus, tādēļ Sporta kompleksa telpās ir aizliegts skūt kājas, bārdu u.tml.
  • Klientam savas higiēnas un drošības dēļ apmeklējot jebkuru saunu zem sevis ir jāklāj dvielis.
  • Klients apzinās, ka peldbaseins, pirtis, bārs un sporta zāles ir jāatbrīvo 15 minūtes pirms Sporta kompleksa darba laika beigām.
  • Klients apņemas izmantoto inventāru pēc nodarbības nolikt vietā (gan grupu nodarbībās, gan trenažieru zālē).
  • Klientam pašam ir jākontrolē sava pašsajūta treniņa gaitā, ja parādās kādas nepatīkamas sāpes vai „galvas reiboņa”, diskomforta sajūta, nekavējoties ir jāpārtrauc nodarbību un jāgriežas pie trenera, vai palīdzības Sporta kompleksa reģistratūrā.
  • Klients patstāvīgi seko savam veselības stāvoklim. Sporta komplekss neatbild par Klienta veselības stāvokli, kā arī negadījumiem un gūtajām traumām, kas radušās Sporta kompleksa apmeklētāja nevērības vai iekšējās kārtības noteikumu neievērošanās gadījumā;
  • Klients ievēro personīgo higiēnu;
  • atrodoties Sporta kompleksā, Klients ievēro tehnikas drošības, ugunsdrošības un sanitāros noteikumus;
  • izmantotais Sporta kompleksa inventārs pēc nodarbības jānoliek tam paredzētajā vietā;
  • Klients patstāvīgi seko līdzi Klienta kartes termiņam, kas netiek pagarināts, izņemot gadījumus, kas aprakstīti 1.3.; 6.1.4. punktos;
  • Klients ievēro klienta kartē paredzēto apmeklējuma laiku;
  • ierodoties Sporta kompleksā, Klients uzrāda administrācijai klienta karti; izbeidzoties Sporta kompleksa un Klienta līguma attiecībām, Klients nodod Klienta karti administrācijā;
  • grupām, kas apmeklē Sporta kompleksu, stingri jāievēro apmeklēšanas kārtība (pēc iesniegtā un apstiprināta saraksta) un jāievēro apmeklējuma termiņš, atbilstoši noslēgtam līgumam;
  • nodarbības Klients apmeklē atbilstošā apģērbā un sporta (maiņas!) apavos.
  • Klients apzinās, ka peldbaseina abonementa iegāde, vienreizēja apmeklējuma, laiks, iedalījums pēc vecuma un daudzuma ir noteikts Sporta kompleksa piedāvāto pakalpojumu izcenojumu lapā – turpmāk tekstā Cenu lapa, kas ir pieejama Klientam Sporta kompleksa telpas pie administrācijas un ir šo Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
  • Klients apzinās, ka Sporta kompleksa skapīša atslēgas nozaudēšana gadījumā Klients maksā atjaunošanas maksu 5,00 Eur.

 

 1. Sporta kompleksa tiesības un pienākumi:

 

 • Sporta kompleksa pienākumi:

 

 • saskaņā ar noslēgto pakalpojumu līgumu sniegt Klientam atbilstošus pakalpojumus: baseinu (džakuzi, somu, turku pirts, krievu pirtis), trenažieru zāli, aerobiku, ūdens aerobiku, skvošu, sporta zāli;
 • nodrošināt Klienta veselībai nekaitīgus un drošus apstākļus atbilstoši spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasībām;
 • nodrošināt Klienta tiesību ievērošanu.

 

 • Sporta kompleksa tiesības:
  • Sporta kompleksam ir tiesības atteikt Klientam iegādāties vienreizēju apmeklējumu vai klienta karti, ja Klients ir pārkāpis šos Noteikumus. Sporta komplekss ir tiesīgs atteikt Klientam pagarināt abonementu, ja Klients nav ievērojis šos Noteikumus;
  • Sporta kompleksa personāls ir tiesīgs lūgt Klientu nekavējoši atstāt Sporta kompleksa telpas, ja Klients ir pārkāpis šos Noteikumus.
  • Sporta kompleksam ir tiesības vienpusēji bez iepriekšēja brīdinājuma lauzt pakalpojumu līgumu un anulēt klienta karti, ja Klients neievēro šos Noteikumus;
  • Sporta komplekss iesaka pirms nodarbību uzsākšanas konsultēties ar ārstu, īpaši gadījumos, ja Klientam ir bijušas sirds, asinsvadu slimības, muguras traumas, citas nopietna slimības, vai arī gadījumos, kad Klients nav pārliecināts par savu veselības stāvokli.
  • Sporta kompleksam ir tiesības piešķirt atlaides patstāvīgajiem Klientiem:
 • Piešķirt 15 % atlaidi :
  • Klientiem, kuri iegādājas abonentus uz 1 mēnesi 4 (ceturto) reizi;
  • Klientiem, kuri iegādājas abonentus uz 3 (trim) mēnešiem 3. (trešo) reizi;
  • Klientiem, kuri iegādājas abonementus uz 6 (sešiem) mēnešiem 2. (otro) reizi.
 • Piešķirt 15% atlaidi vienreizējo pakalpojumu pircējiem uzrādot abonementa karti, kur pēdējais abonements nav iegādāts vēlāk kā 3 gadu laikā :
 • Vienlaicīgi Sporta kompleksam ir tiesības piešķirt atlaides arī tādu karšu īpašniekiem, ar kuru atlaižu karšu īpašniekiem Sporta komplekss ir noslēdzis sadarbības līgumu/s. Par atlaižu iespējām var interesēties pie Sporta kompleksa administrācijas, vai arī saņemot informāciju no reklāmas materiāliem, kas ir pieejama Sporta kompleksa telpās un Sporta kompleksa interneta mājas lapas keizarmezs.lv.
  • Sporta komplekss patur tiesības mainīt norādītos nodarbību laikus un pakalpojumu izcenojumus, kas norādīti cenu lapā. Klients par šādām izmaiņām tiek savlaicīgi brīdināts ar rakstveida paziņojumu, kas izvietots pie administrācijas Klientam redzamā vietā.
  • Sporta komplekss informē, ka kompleksa telpās darbojas video novērošana (kas paredzēta kompleksa un personāla drošībai) video ieraksti tiek izmantoti tikai minētajiem mērķiem.

7.5. Sporta kompleksam ir tiesības pieprasīt Klientam, kurš iegādājas vienreizēju apmeklējumu, drošības naudu 5,00 Eur apmērā, drošības nauda Klientam tiek atgriezta, kad Klients ir pabeidzis apmeklējumu un/vai pakalpojumu izmantošanu Sporta kompleksā, kad ir nodevis visu Sporta kompleksa inventāru, tajā skaitā arī ģērbtuves skapīša atslēgas.

 • Sporta kompleksam ir tiesības ieturēt no Klienta iemaksātās drošības naudas summu, ja Klients ir iztērējis iegādājoties kādu peldbaseina bāra produktu vai arī gadījumā, ja Klients ir nozaudējis ģērbtuves skapīša atslēgas. Ja Klientam nav naudas līdzekļu samaksai par pakalpojumu Sporta Kompleksam ir tiesības paturēt Klienta personas apliecinošu dokumentu līdz brīdim, kad Klients norēķinās ar Sporta kompleksu.
 • Sporta komplekss neatbild par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, ja tādi notiek Sporta kompleksā vai tā teritorijā, izņemot tos gadījumus, kad noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas gadījumā viennozīmīgi tiek pierādīta Sporta kompleksa vistiešākā darbība vai dalība noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.
 1. Abonementa pagarināšana, apmeklējuma reižu pielikšana, atlaides:

 Pagarināšana (pie pamattermiņa tiek pieliktas papildus 14 dienas):

 • klientam ir iespēja pagarināt abonementu, ja viņš ir RAKSTISKI klātienē brīdinājis administrāciju;
 • pieaugušajiem pagarināšana iespējama, ja abonements ir nopirkts uz 3, 6 vai 12 mēnešiem;
 • bērniem pagarināšana iespējama, ja abonements ir nopirkts uz 1, 3, 6 vai 12 mēnešiem, izņemot peldētapmācību un bērnu fitnesu;
 • abonementu iespējams pagarināt tikai tā darbības laikā;
 • abonementu iespējams pagarināt tikai 1 reizi tā darbības laikā.

 Reižu pielikšana:

 • ja abonementa termiņš ir iztecējis, tad neizmantotās reizes var pielikt klāt pie nākamā abonementa, kurš iegādāts ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pēdējā abonementa termiņa izbeigšanās.

 Atlaides:

 • atlaižu kartiņas jāuzrāda pirms pakalpojuma pirkšanas;
 • atlaides nesummējas;
 • atlaižu kartiņas un apdrošināšanas polises uz vienreizējiem apmeklējumiem nesummējas.

Abonementa aktivizēšana:

Iegādāto abonementu ir jāaktivizē 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pretējā gadījumā iegādātais abonements zaudēs savu spēku. Ar aktivizēšanu tiek saprasta – pirmā apmeklējuma reģistrācija/izmantošana. Abonementu drīkst izmantot tikai tajā piereģistrēta persona

personām, kas iegādājušās SIA „Sporta komplekss „Ķeizarmežs” abonementu nauda atpakaļ netiek atgriezta – izņemot tos gadījumus, kas atrunāti „Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”.

Meklē mūs arī FACEBOOK    un Twitter.       |  keizarmezs.lv  | www.hotelkeizarmezs.com | BHM Grupa 2014 | www.hoteltigra.com